logo

 
   
               
 
 

 

 

 

MP3...kliknite na pjesmu...

Izdavaštvo

Lepa Vida iz Međimurja(audio-album Matapur)

De su oni naši klinčeci črleni iz Međimurja(audio-album Glas iz davnine)

Lepi moj večer snočkanji iz Podravine(audio-album

Podravska pjevanka Zlatka Špoljara

Visoka žuta žita na stihove Dragutina Tadijanovića(audio-album Pjesnolika)

Dete milo iz Međimurja(audio-album Zvon zvoni zvon)

Veseli se, o Marija iz Međimurja(audio-album Marijine pjesme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Glazbene interaktivne radionice 

Oj, divojko mlada iz Hrvatskog primorja(glas, ak. gitara, tarabuka)

Teče, teče bistra voda iz Posavine(glas, ak. gitara, djembe)

Vehni, vehni fijolica iz Međimurja(glas, ak. i slide gitara)

Jurjevska iz Turopolja(dvojnice)

Berem grožđe iz Slavonije(gajde)

Sa Šibenskih otoka iz Dalmacije(mih)