logo

 
   
   

 

OPĆE ODREDBE
     
 

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne Novine 88/01), Osnivačka Skupština Udruge Matapur održana dana 21. ožujka 2007. godine donijela je s t a t u t Udruge Matapur.

Članak 1.

Udruga Matapur samostalna je, dobrovoljna, nestranačka i neprofitna udruga. Članovi Udruge te vanjski suradnici djelovat će promicanjem očuvanjem hrvatske kulturne i folklorne tradicijske baštine, organizirajući terenska istraživanja, radionice, predavanja, priredbe i drugih događanja, izdavanjem publikacija, audio i video zapisa te podupiranjem svih oblika djelovanja kojima je cilj senzibiliziranje domaće i svjetske zajednice za hrvatsku tradiciju i kulturu. 

Udruga Matapur može se udružiti s drugim srodnim udrugama, odnosno udruženjima koje djeluju na području očuvanja i promicanja folklorne baštine.

Udruga Matapur može se učlaniti u srodne regionalne, europske i svjetske asocijacije.

Članak 2.

Udruga Matapur je pravna osoba i djeluje na području Republike Hrvatske. Sjedište Udruge Matapur je u Lopatincu 40 311, Zasadbreg 197 D.

Članak 3.

Udruga Matapur može osnivati druge organizacijske oblike kao što su podružnice, klubovi i sekcije. Podružnice, sekcije i klubovi neće imati pravnu osobnost.

Članak 4.

Udruzi Matapur nije dopuštena diskriminacija osoba po boji kože, spolu, vjeri, etničkom, političkom ili drugom identitetu, prema socijalnom ili drugom statusu.

Članak 5.

Udrugu Matapur zastupa i predstavlja predsjednik.

Članak 6.

Rad Udruge Matapur i njegovih tijela je javan. Tijela Matapura dužna su osigurati redovito informiranje članova o aktivnostima Udruge i svojim aktivnostima. Predstavnici javnih glasila imaju pravo prisustvovati sjednicama svih tijela Udruge Matapur.