logo

 
   
   

 

VIZIJA, MISIJA, CILJEVI I DJELATNOSTI
     
 
Članak 7.

Da bi se realizirali ciljevi i zadaci Udruge Matapur, nužno je poštivati njezina temeljna načela rada:

 • dobrovoljnost,
 • demokratski ustroj i način odlučivanja,
 • potpuna ravnopravnost svih članova,
 • nepovredivost zajedničkog dogovora.
Članak 8.

logoVizija

 

Vizija Udruge Matapur jest da svojim programom i djelovanjem različitim dobnim skupinama predstavi tradicijske i folklorne vrijednosti Hrvatske, pojedinih europskih zemalja i zemalja svijeta, te da ih na taj način promovira i očuva.

 

Misija

 

Članovi Udruge Matapur te njihovi vanjski stručni suradnici kontinuirano će razvijati sadržaje, opseg i kvalitetu svojih programa kako bi očuvali kulturnu i folklornu baštinu Hrvatske, kao i pojedinih europskih zemalja i zemalja svijeta, te ih promovirali i popularizirali atraktivno, aktivano i suvremeno u zemlji i inozemstvu, u suradnji s kulturnim, odgojno-obrazovnim i znanstvenim institucijama te drugim udrugama sličnih ciljeva i zadataka.

 

Cilj

 

U razdoblju od 12 mjeseci tijekom svake kalendarske godine terenskim istraživanjima, glazbenim, likovnim, književnim i edukativnim programima, koncertima, tribinama, festivalima i svim drugim oblicima javnog djelovanja senzibilizirati što veći broj ljudi u Republici Hrvatskoj i inozemstvu za hrvatsku kulturnu i tradicijsku baštinu te ih potaknuti na njezino upoznavanje i očuvanje.

Članak 9.

Djelatnosti

 

 1. Organizacija umjetničkih, znanstvenih, informatičkih, obrazovnih te drugih sličnih radionica i programa s ciljem promicanja i očuvanja hrvatske kulturne i tradicijske baštine;
 2. Organizacija koncerata svojih članova te u edukativne i humanitarne svrhe, zatim tribina, stručnih i popularnih predavanja, glazbenih i kulturnih priredbi te terenskih istraživanja u svrhu popularizacije i očuvanja kulturne i tradicijske baštine;
 3. Izdavanje i tiskanje publikacija i glasila, kao i audio-video sadržaja i programa (u skladu sa Zakonom), radi ostvarivanja ciljeva Udruge te onih vezanih uz identificiranje potreba i prioriteta tradicijske folklorne i kulturne baštine;
 4. Organiziranje predavanja, tribina i diskusija poticajno edukativnog karaktera;
 5. Izrada planova, projekata i obavljanje terenskog rada i istraživanja u svezi s ciljevima i problematikom Udruge samostalno ili u suradnji sa znanstvenim, kulturnim, odgojno- obrazovnim institucijama ili srodnim udrugama;
 6. Prikupljanje i organizacija podataka u svrhu stvaranja baze informacija u svezi s ciljevima i problematikom Udruge, uključujući stvaranje baze podataka o hrvatskoj kulturi, tradicijskim i folklornim običajima i vrijednostima te svim onim činjenicama i sadržajima koji omogućuju uvid u kulturnu i tradicijsku baštinu;
 7. Poticanje svjesnosti o potrebama očuvanja hrvatskog identiteta;
 8. Ostvarivanje suradnje s gospodarskim i kulturnim organizacijama, društvenim udrugama i institucijama u skladu s odredbama ovoga Statuta;
 9. Aktivno sudjelovanje na svim domaćim i međunarodnim skupovima i sajmovima koji su od interesa za Udrugu u postizanju zadanih ciljeva;
 10. Aktivan rad na promicanju i podržavanju svih oblika djelovanja koji za cilj imaju promicanje i očuvanje kulturnih, folklornih i tradicijskih sadržaja i vrijednosti Hrvata, u skladu s mogućnostima Udruge Matapur.
Članak 10.

Radi ostvarenja ciljeva i zadataka Udruge Matapur, a na temelju odluke Skupštine, Udruga Matapur može biti osnivač trgovačke i gospodarske organizacije.