logo

 

 

 

 

 
 
   

Matapur znači leptir na donjomeđimurskom govoru kajkavskog narječja. Istog značenja su kajkavske riječi metapur i metulj.

Leptira plavca predstavlja 9 najugroženijih podvrsta, od kojih dvije, onaj livadni i zagasiti, od svibnja do kolovoza obitavaju na 13 ha livada košanicama uz potok Pleškovec u Bedekovićevim grabama međimurske općine Sv. Juraj na Bregu, spomeniku prirode upisanom na listu baštine EU.